nguồn cấp dữ liệu của các công cụ cho băng tải nối nóng