một khi ngành công nghiệp đá phiến rắn bị suy giảm các mỏ khai thác