nguyên lý hoạt động của máy nghiền bi và tỷ lệ nguyên liệu và bi nghiền