nhà máy bóng được sử dụng để nghiền thô trong hoạt hình công nghiệp xi măng