quy mô của bộ phận cơ khí trong nhà máy xi măng singapore