mô hình nhà máy nghiền ở các bang thống nhất của một