nóng trong máy nghiền dầu hạt cải Pakistan với mức tiêu thụ dung môi thấp