quy trình tuyển dụng coca cola

Cách tuyển dụng độc lạ của coca-cola

Quy trình tuyển chọn - Vòng 1: Nộp hồ sơ ứng tuyển (4-15/5) -Vòng 2: Kiểm tra năng lực (21-23/5) -Vòng 3: Phỏng vấn sơ bộ (26/5) -Vòng 4: Đánh giá toàn diện (28-29/5) -Vòng 5: Phỏng vấn vòng cuối (29/5) Cách thức ứng tuyển: truy cập địa chỉ trang web >[#]