nhà địa chất học công ty khai thác quặng sắt putu liberia linkedin