những phát triển gần đây trong ngành khai thác mỏ và khai thác đá ở philippines