môi trường của chúng tôi trong lĩnh vực khai thác malaysia