nhà máy nghiền quặng vàng trong ngân sách đầu tư rajasthan