quy trình khai thác quặng sắt ở malaysia thiết bị thụ hưởng