nhà máy khai thác tác động được sử dụng trong điện plnt