mối nguy hiểm amiăng được tìm thấy trong ống dẫn hvac tấm