ngân sách trung bình để thiết lập nhà máy máy nghiền ở sonbhadra