nhà máy tốc độ cao n0t được sử dụng trong xác định nước