sản xuất tại nhà máy tuyển nổi than chì Trung Quốc với hiệu quả cao