phân tích swot của ngành thiết bị chế biến khoáng sản