Nhà cung cấp mới của Trung Quốc hoàn thành nhà máy nghiền xi măng mới để bán