máy xay bóng được gọi là nhà máy bóng có thể hoạt động