phương pháp khai thác và chế biến đá vôi ở Nigeria