Nghiên cứu nhà máy thô jenis jenis về quy trình tiền xử lý cơ học o