Nhà sản xuất máy nghiền xỉ sắt ở Ấn Độ lấy mẫu bụi có thể hô hấp tại một mỏ khai thác đá