phân loại xoắn ốc chất lượng cao fc để nâng cấp quặng