nền đường bê tông bị nghiền nát ở jacksonville florida