nhà máy xi măng ccr điều hành công việc trung đông