nhà máy quy trình khai thác than chì và thụ hưởng quá trình nghiền than chì