mua và bán các nhà máy cuộn đã qua sử dụng tại thiết bị