quy tắc lao động của máy nghiền xanh ở Andhra pradesh