Máy nổ bắn một tuyến đường q series cho xi lanh lpg