nhận thức được tác động của việc nghiền đá đối với công nhân của các ngành công nghiệp cấp cao