Máy tách từ khô cạnh tranh của Trung Quốc với bảo hành trọn đời