nhà máy xi măng làm việc với việc sử dụng các ổ đĩa điện